Διαμεσολάβηση: Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4640/2019 – Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις για υποχρεωτική (και μη) διαμεσολάβηση

Υποχρεωτικά με ενημερωτικό έγγραφο περί διαμεσολάβησης το εισαγωγικό δικόγραφο, επί ποινή απαραδέκτου της αγωγής Δημοσιεύθηκε σήμερα, Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση (Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας
Read More

Golden Visa: Σε ποιες περιοχές χαμηλώνει το όριο των 250.000 ευρώ για αγορές ακινήτων

Χαμηλώνουν τα όρια της επένδυσης σε ακίνητα για την απόκτηση Χρυσής Βίζας σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας από τους πολίτες τρίτων χωρών. Σήμερα όσοι κυνηγούν την Golden Visa στη χώρα θα πρέπει να επενδύσουν σε ακίνητα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Ο νέος
Read More