Ρύθμιση τραπεζικών οφειλών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά βάση του Νόμου Κατσέλη όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4161/13 – Νομική Υποστήριξη δανειοληπτών.

Το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία στην διαδικασία υπαγωγής του υπερχρεωμένου δανειολήπτη στις διατάξεις του Νόμου 3869/10, έχοντας διεκπεραιώσει επιτυχώς άνω των 1000 υποθέσεων έως σήμερα.

Ωστόσο δεν αντιμετωπίζουμε όλους τους δανειολήπτες με τον ίδιο τρόπο κατευθύνοντάς τους μαζικά προς την υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010), αφού αφενός δεν θεωρούμε τη δουλειά μας ως ένα εμπορικό προϊόν με σκοπό και μόνο το κέρδος, αφετέρου δε, επειδή απαιτείται πλήθος προϋποθέσεων, προκειμένου μια αίτηση του 3869/2010 να ευδοκιμήσει.

Την νομική αξιολόγηση, λοιπόν, των προϋποθέσεων αυτών είναι σε θέση να την διεκπεραιώσουν οι εξειδικευμένοι νομικοί μας και μόνο οι οποίοι θα επιλέξουν με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη αφού είναι πιθανόν να υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημά του.

Τέλος, υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα νομικών ενεργειών που ακολουθούν το πρόβλημα της υπερχρέωσης, όπως για παράδειγμα η έκδοση διαταγών πληρωμής και το πώς αυτές αντιμετωπίζονται, η αναγκαστική εκτέλεση και η άμυνα κατά αυτής αλλά και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, που πρέπει να αντιμετωπισθούν σαν μέρος της όλης στρατηγικής.

Η μακροχρόνια εμπειρία και άρτια επιστημονική μας κατάρτιση μας δίνει τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλο το φάσμα του υπερχρεωμένου δανειολήπτη.