Το γραφείο μας μέσω συνεργατών που εδράζουν στη Κύπρο δύναται να διεκπεραιώσει με ταχύτητα  και επαγγελματισμό θέματα  που αφορούν:

α. Εγγραφή, Σύσταση και Διαχείριση Κυπριακής εταιρείας, καθώς και
β. υπηρεσίες ανοίγματος (ή / και διαχείρισης) τραπεζικού λογαριασμού.

Η Κύπρος λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της σε συνδυασμό με την γλωσσική, πολιτιστική και γεωγραφική της εγγύτητα προσφέρει στον Ελληνικό Επιχειρηματικό κόσμο μια αξιόπιστη λύση για απεγκλωβισμό από το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και τα ολοένα αυξανόμενα προβλήματα χρηματοδότησης και διεκπεραίωσης καθημερινών συναλλαγών.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Το κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα όπως άλλωστε και η Κυπριακή Οικονομία γενικότερα, εξέρχεται με σταθερά βήματα της πρωτοφανούς κρίσης που ταλάνισε την χώρα το 2013. Αυτό άλλωστε δεικνύουν οι συνεχόμενες θετικές αναφορές από οικονομικούς φορείς (π.χ. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα κτλ.) αλλά και οι συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας τόσο της χώρας όσο και των τραπεζικών ιδρυμάτων από μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης (Standard & Poor’s, Moody’s κ.α.).

Το Τραπεζικό Σύστημα της Κύπρου το οποίο δοκιμάστηκε με επιτυχία στην πρόσφατη οικονομική κρίση αποτελεί αναντίλεκτα μια λύση που επιτρέπει στους Έλληνες επιχειρηματίες την απρόσκοπτη συνέχιση των καθημερινών επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.