Η αμοιβή του γραφείου εξαρτάται από την φύση της υπόθεσης και καθορίζεται έπειτα από συμφωνία με τον πελάτη και είναι από πριν γνωστές και συμφωνημένες.