Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την επίσημη μετάφραση οποιουδήποτε ξενόγλωσσου κειμένου από την αγγλική, αλλά και αντίστροφα από την ελληνική γλώσσα

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε: Μετάφραση ξενόγλωσσων πτυχίων γλωσσομάθειας (Lower, Proficiency, DELF, Zertificat κλπ.) οποιουδήποτε φορέα πιστοποίησης (Cambridge, Michigan, Goethe, Cervantes κλπ.), μετάφραση δημοσίων εγγράφων (πιστοποιητικά γένεσης, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.), συμβολαιογραφικά έγγραφα (συμβόλαια, διαθήκες), εταιρικά έγγραφα (καταστατικά εταιριών, αποφάσεις Δ.Σ. και Γ.Σ. κ.λπ.), νομικά, οικονομικά, τεχνικά, ιατρικά έγγραφα κ.α.

Επιπλέον, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την επίσημη επικύρωση οποιουδήποτε εγγράφου επιθυμείτε (δημόσιου ή ιδιωτικού).